Velkommen!
Velkommen!
- Vår erfaring, din trygghet   
Tomtearbeid i bratt terreng
Lessing av sprengt fjell
Vi utfører boring og sprengning
Vi leverer Pukk, Singel og Grus

Tenester

Graving
Graving

Graving

Sprengning
Sprengning

Sprengning

Muring
Muring

Muring

VA-anlegg
VA-anlegg

VA-anlegg

Riving
Riving

Riving

Asfaltering
Asfaltering

Asfaltering

Masseleveranse
Masseleveranse

Masseleveranse

Massedeponi
Massedeponi

Massedeponi

Prosjekt

Flatnesvegen 75, 6165 Sæbø
Jonny: 909 92 398