1 365 meter skogsveg klasse 3 på Sæbø for Opplysningsvesenets fond

Kåre Flatnes (81 år) legger stikkrenner