Grunnarbeid for 2 stk 4-mannsboliger på Sæbøneset for Meisterbygg Møre AS / Byggmann