Grunnarbeid for midlertidig modulbygg/klasserom på Sæbø Skule, for Expandia Moduler AS