Grunnarbeid for garasje og parkering i Ragnvaldmarka i Volda

10. oktober 2023

Grunnarbeid for enebolig i Heggjadalen i Ørsta, for Meisterbygg Møre AS / Byggmann

23. november 2022

Grunnarbeid for Fjord terrasse – Byggetrinn 1, i Volda for Fjordbygg AS

19. november 2022

Fjord terrasse – Utskifting av kommunal vannledning – Frøholm i Volda

2. mai 2022

Fjord terrasse – Nytt kabelanlegg etablert under ny gangveg

22. oktober 2021

Fjord terrasse – Ny kommunal vannledning og OV, SP, VL til tomteområder

13. september 2021

Grunnarbeid for midlertidig modulbygg/klasserom på Sæbø Skule, for Expandia Moduler AS

29. juni 2021