Masseleveranse

Vi leverer masser til kunde fra knuseverket vårt, til konkurransedyktige priser:

  • Veigrus av fjell 0-20 mm
  • Singel 8-16 mm
  • Singel 16-32 mm
  • Pukk 20-120 mm
  • Fyllmasser av stein
  • Fyllmasse av fjellsubb
  • Fyllmasser av grus/sandmasse