Asfaltering

Vi utfører grunnarbeid for Vei- og P-areal komplett med asfalt:

  • Uttrauing av Vei- og P-areal
  • Vekk-kjøring av overskuddsmasser
  • Levere og legge ev. drens og veisluk
  • Levering og utlegging av ev. veiduk
  • Levering og utlegging av pukk
  • Levering og utlegging av veigrus
  • Komprimering
  • Asfaltering