Om oss

Vi er lokalisert på Sæbø ved Hjørundfjorden i Ørsta kommune, med knuseverk og verksted på Flatnes. I tillegg har vi ei industritomt med verksted/lager ved Bondalselva i Sæbø.

Bedriften var etablert av Kåre Flatnes i 1963, og var utvidet med knuseverk i 1984. Kåre ledet bedriften i 43 år, fram til 2006. I dag er bedriften drevet av sønnene hans, med Jonny Flatnes som daglig leder.

Vi utfører alle slags anleggsarbeid for private, næringslivet, kommune og stat. Vi er sentralt godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 2. Vårt oppdragområde er for det meste i Ørsta og Volda kommune, men ved lite arbeid kan vi også ta på oss oppdrag i Ålesund, Ulstein, Herøy og Sande.

Maskinparken vår består av moderne gravemaskiner fra 1.8 til 40 tonn, dumpere, hjullastere, tipp-semi, lastebiler, tipp-henger, 3 aksla maskin-henger, boretårn, slaghammer, GPS-utstyr på gravemaskin.

I knuseverket vårt på Flatnes produserer vi pukk, singel og grus i ulike fraksjoner. Massene bruker vi på egne prosjekt og leverer til kunde på forespørsel. Reguleringsplan for uttak av ca 50 000 m3 fjell var godkjent i 2007. Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon i 2018.

Vi har et godkjent massedeponi/masseuttak på Aambø i Ørsta kommune. Reguleringsplan for uttak av ca 268 000 m3 sand/grusmasser og deponering av ca 383 000 m3 overskuddsmasser var godkjent i 2015. Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon i 2016.

Økonomien i bedriften er sunn og vi har jevnt over med nye oppdrag og leveranser.

Flatnes Maskin AS har vært i kontinuerlig drift siden starten i 1963 og er dermed den eldste operative maskinentreprenøren i Ørsta – Volda området. I 2021 feirer bedriften 58 år og som alltid har vi fokus på Helse- Miljø og Sikkerhet og å utføre et solid arbeid for våre kunder.