HMS/KS

Vi har som mål å skape trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø. Sammen med en kontinuerlig kompetanseheving av våre ansatte, og en moderne maskinpark, er vi godt rustet til å utføre arbeidene på en sikker og god måte for våre kunder.

Systematisk HMS-arbeid er selve grunnlaget for et godt arbeidsmiljø. Kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og oppfølging er viktige stikkord i HMS-arbeidet. Vi har en nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen. Vi har fokus på sikkerhet, alt arbeid skal utføres sikkert slik at ulykker unngås. HMS opplæring på alle nivå i selskapet har høyeste prioritet. Ved å ha en positiv holdning og aktiv deltakelse fra den enkelte arbeidstaker i det daglige arbeid, vil selskapet kunne lykkes i å nå de HMS mål som er satt. Vi er også tilknyttet bedriftshelsetjenesten som foretar årlig helsesjekk av våre ansatte.

Vi bruker HMS/KS systemet `Smart App`, for Smarttelefon / Nettbrett og PC som Prosjektstyringssystem. Smart App er spesielt utviklet for anleggsbransjen, er intuitivt og særdeles brukervennlig. Det innehar blant annet sikkerhetsinstrukser og rutiner som oppfyller kravene om systematisk Helse- Miljø og Sikkerhetsarbeid, samt rutiner for kvalitetssikring av utført arbeid for oppfyllelse av kravene i Plan- og Bygningsloven og teknisk forskrift. Systemet blir kontinuerlig oppdatert og revidert i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Våre ansatte har instruks om å rapportere alle avvik og og endringer som måtte oppstå og vi bruker denne informasjonen til kontinuerlig forbedring. Våre erfarne ledere har faglig tyngde og sørger for kvalitetssikring i alle ledd. Resultatet av dette er at vi har et svært godt omdømme i utførte arbeider på våre prosjekter.